За нас

Инвестиционен посредник
●ЗАГОРА ФИНАКОРП● АД

е акционерно дружество, създадено през 1998 година.
Дружеството има пълен лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Решение на Комисията за финансов надзор
за издаване на разрешение за извършване на дейност
като инвестиционен посредник – 71-ИП / 29.07.1998 г.

Решение на Комисията за финансов надзор
за издаване на разрешение за извършване на дейност
като инвестиционен посредник – 372-ИП / 07.06.2006 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
testimonial-team (Demo)
Даниел Гаргов
testimonial-team (Demo)
Тенчо Лилянов
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
testimonial-team (Demo)
Даниел Гаргов
testimonial-team (Demo)
Тенчо Лилянов
Faces-400x400px-1_1_29 (Demo)
Станислава Станкова
БРОКЕРИ
Faces-400x400px-1_1_29 (Demo)
Станислава Станкова
АКЦИОНЕРИ
no-logo-B&W
●ФИНАКОРП●ООД

50%
дялово участие

Logo-FORUKOM
●ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ● ООД

49%
дялово участие

no-logo-B&W
●ЗАГОРА ХОЛД● АД

1%
дялово участие