НА ВНИМАНИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

„ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 01.12.2016 г. се прекратява дейността на офиса на инвестиционния посредник в гр. Свиленград, бул. „България“ № 151.

Клиентите, които към настоящия момент използват услугите на офиса ще бъдат обслужвани от централния офис, по адреса на управление на Дружеството в гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 27.

В тази връзка са извършени съответните промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти за инвестиционни услуги на ИП „Загора Финакорп“ АД, във връзка с помещенията, в които ИП осъществява дейност. Измененията влизат в сила от 02.01.2017 г.

В случай, че клиентите по договори, сключени преди 02.01.2016г. не са съгласни с приетите промени, в срок до 02.01.2017г. следва да възразят писмено пред Инвестиционния посредник по определния в Общите условия ред.

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Фирма от Лихтенщайн изкупи акциите на "Балкантурист Елит” АД
ИП „БОРА ИНВЕСТ” АД ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА СИ.