ОФИСИ НА ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД

 

ХАСКОВО

Адрес: гр.Хасково, ул."Добруджа" №10, вх.Б, ет.2, офис 27,
Тел.: 038/ 62 86 12
Тел./факс: 038/ 66 06 61

email: zfh@abv.bg

 

СТАРА ЗАГОРА
Адрес: гр. Стара Загора, ул."Хр. Ботев" 117 Б
Тел.: 042/ 600 203, 600 204
Факс: 042/ 600 204

email: zfi@abv.bg

СВИЛЕНГРАД
Адрес: гр. Свиленград, бул. "България" 151
Тел.: 0379/ 714 29

 

 

   
back
 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Промяна представителите на Загора Финакорп
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Сделки на OTC пазар
Сделки на OTC пазар
На основание чл.38, ал.4 от ЗПФИ, предоставяме Ви следната информация:ОТС сделка