21.12.2013
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
 
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия, съгласно изискванията на чл.38, ал.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
целия текст ->
otc_20131221_1.doc
close