03.10.2014
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
 
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия, съгласно изискванията на чл.38, ал.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти. целия текст ->
целия текст ->
otc_03.10.14.doc
close