УСЛУГИ

ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД предоставя на своите клиенти възможността да търгуват на Българска фондова борса, като им осигурява бързо, коректно и качествено обслужване.

СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА

- покупко-продажба на акции и облигации на пода на Българска фондова борса АД
- покупко-продажба на акции на извънборсов пазар

СДЕЛКИ С КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

- покупко-продажба на компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове на пода на Българска фондова борса АД

COBOS ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ

За инвеститорите, които желаят сами да търгуват на Българска фондова борса, ИП „ЗАГОРА ФИНАКОРП” АД предлага интернет базираното приложение COBOS.

Общи условия към договори с клиенти

Договор

Такси и комисионни

Финансови отчети

Правила за категоризация на клиенти

Политика за възнагражденията

 

   
back
 
 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Промяна представителите на Загора Финакорп
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Сделки на OTC пазар
Сделки на OTC пазар
На основание чл.38, ал.4 от ЗПФИ, предоставяме Ви следната информация:ОТС сделка