Инвестиционен посредник ЗАГОРА ФИНАКОРП е акционерно дружество, създадено през 1998 година. Дружеството има пълен лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Решение на Комисията за финансов надзор за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник – 71-ИП / 29.07.1998 г. Решение на Комисията за финансов надзор за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник – 372-ИП / 07.06.2006 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Даниел Руменов Гаргов

Тенчо Христов Лилянов

БРОКЕРИ

 

Станислава Иванова Станкова

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Даниел Руменов Гаргов
Станислава Иванова Станкова
Тенчо Христов Лилянов

АКЦИОНЕРИ

„ФИНАКОРП” ООД – 50 % „

"ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ" ООД - 49%

ЗАГОРА ХОЛД” АД – 1 %

 
back
 
 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Промяна представителите на Загора Финакорп
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Информация за сделките сключени на извън регулиран пазар
Сделки на OTC пазар
Сделки на OTC пазар
На основание чл.38, ал.4 от ЗПФИ, предоставяме Ви следната информация:ОТС сделка