Документи

Годишен отчет
за 2017 г.
Общи условия
приложими към договорите
Договор
за сключване на сделки (примерен)
Политика
за възнагражденията на ИП„Загора Финакорп“ АД
Тарифа
за таксите и комисионните на ИП„Загора Финакорп“ АД
Правила
за категоризация на клиенти на ИП„Загора Финакорп“ АД
Декларация за поверителност на личните данни
прочетете пълният текст на декларацията за поверителност