Приемане
на финансовия отчет
за 2017 г.

На 19.06.2018 се проведе общо събрание на акционерите на Загора Финакорп АД, на което беше приет годишния финансов отчет за 2017 г. Ще има и класическа финансова компания за живот, която предлага програма онлайн кредит на карту без отказа украина