Промяна на тарифа за такси и комисионни на ИП“Загора Финакорп“АД

НА ВНИМАНИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

„ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД

 

Относно: Промяна в Тарифата на ИП „Загора Финакорп” АД

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Уведомяваме Ви, че предстои промяна в Тарифата за таксите и комисионните на ИП „Загора Финакорп“ АД.

Решението е взето на заседание на Съвета на директорите на „Загора Финакорп“ АД от 29.12.2023г. и влиза в сила от 05.02.2024г.

В случай, че клиентите по договори, сключени преди 05.02.2024г. не са съгласни с приетите промени, в срок до 05.02.2024г. следва

да възразят писмено пред Инвестиционния посредник.

 

Променената Тарифа за таксите и комисионните на ИП „Загора Финакорп“ АД може да видите ТУК