свържете се с нас ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ водим нашите клиенти към успеха свържете се с нас СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА НА Българската фондова борса водим нашите клиенти към успеха свържете се с нас Собствена платформа безплатна за търговия водим нашите клиенти към успеха

УСЛУГИ

Търговия
с квоти за емисии на парникови газове
Сделки
с ценни книжа на Българската фондова борса
Платформа
собствена безплатна платформа за търговия
Регистрационен агент
дейност като регистрационен агент

Нашите Консултанти

Станислава Станкова

БРОКЕР
офис Хасково

038 660 661
Христо Мъргов

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
офис Хасково

038 660 661
Боян Боев

ТЪРГОВИЯ
с емисии

038 660 661

УСПЕШНИ ПРАКТИКИ
В ПОЕМАНЕТО НА ЕМИСИИ

no-logo-B&W
„Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ
Хасково
Борсов код FFI

Задължително първоначално увеличение на капитала чрез емитиране на нови 165 000 броя поименни безналични акции с право на глас.
Всички акции от емисията са записани и платени.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ