19.06.2018
Общо събрание

На 19.06.2018 г. ще се проведе общо събрание на акционерите на Загора Dinero АД.

В която Банка Темир също ще присъства. Банка Темир също предоставя заеми за всяка сума онлайн по програмата „деньги в долг„.