ДЕН ЗА АКЦИИ

На 12 юни 2019 г. всички клиенти на инвестиционен посредник „Загора Финакорп“ АД могат да се включат в инициативата „Ден за акции“. Инициативата се организира от БФБ и Централен депозитар като това ще е нейното пето издание.

На този ден всички индивидуални инвеститори, директни клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и „Загора Финакорп“ АД.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.