Servicii

ЛИЦЕНЗИРАН
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК
●ЗАГОРА ФИНАКОРП● АД

предоставя на своите клиенти възможността да търгуват на Българска фондова борса,
като им осигурява бързо, коректно и качествено обслужване
Tranzactionarea cu certificate de gaze cu efect de sera
Gestionarea riscurilor de mediu este un element din ce în ce mai important al operațiunilor de afaceri pentru industrialii cu un consum energetic major. Contractele de certificate de gaze cu efect de sera tranzactionate pe bursa ICE and bursa EEX oferă o modalitate de acoperi necesarul de carbon și de a reduce riscul pericolelor de mediu.
INT “ZAGORA FINACORP” SA tranzacționează cu certificate de gaze cu efect de sera dar si reduceri de emisii certificate care ajută participanții să respecte normele schemei de tranzactionare EU ETS si politica Uniunii Europene privind schimbările climatice și in final reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din activitatea industrial.
Tranzactii cu titluri de valoare

  • Vânzarea și cumpărarea de acțiuni și obligațiuni pe Bursa de Valori din Bulgaria – Sofia
  • Vânzarea și cumpărarea de acțiuni pe piața OTC

Tranzactii cu instrumente compensate
Cumpărarea și vânzarea notelor compensatorii și a tichetelor de compensare înregistrate la „Bursa de Valori Bulgara”
platformă individuală de tranzacționare gratuită
Pentru investitorii care doresc să tranzacționeze la Bursa de Valori din Bulgaria, intermediarul de investiții oferă propria sa platformă gratuită.


Download ZF Trader

ACTIVITATEA CA AGENT DE ÎNREGISTRARE

  • Moștenire de acțiuni, obligațiuni compensatorii și note, unități de fonduri mutuale și obligațiuni
  • Emiterea unui duplicat al chitanței depozitului pierdut sau distrus
  • Emiterea unui raport privind titlurile dematerializate de o singură persoană și altele

ÎNSCRIS
Pentru companiile care doresc o oferta publica initiala si a scoate acțiunile companiei pe Bursa de Valori din Bulgaria sau să emită obligațiuni, precum și pentru municipalitățile care intenționează să emită obligațiuni municipale, Zagora Finacorp SA ar putea deveni un partener de încredere și cu experiență, necesar pentru implementarea cu succes a acestei inițiative.

Exemple de practici de succes
în subscrieri executate de
Zagora Finacorp SA

REIT „Forumcom Property Fund” – Haskovo (FFI bursieră) – majorare de capital inițială obligatorie prin emiterea noilor acțiuni dematerializate de vot înregistrat 165 000 de acțiuni. Toate acțiunile au fost subscrise și plătite.